Galeria de fotos

Author unknown, 1913. Casa de los Pelícanos
Autor desconegut, no datat. Carrer Martí, 6303, Guanajay

© Patricia Baroni

Autor desconegut, no datat. Edifici al carrer Concordia, 714-724

© Patricia Baroni

Rizo i Baire, 1912. Jardines de la Tropical

© Patricia Baroni

Més imatges

Informació turística

www.arquitecturahabana.org